Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Podczas 24. Finału WOŚP zebraliśmy
72 696 501,53 zł

Logo 24. Finału

W ciągu 24. Finałów WOŚP, Orkiestra zebrała i przekazała na wsparcie polskiej medycyny sumę ponad 228 MLN PLN.

Fundacja najczęściej kojarzy się ze styczniową publiczną zbiórką pieniędzy zwaną Finałem WOŚP. Pośród śniegów i mrozów na ulicę wychodzą tysiące wolontariuszy i miliony Polaków, by wspólnie zbierać pieniądze na konkretny, wcześniej wytyczony przez Fundację medyczny cel.

Cel zbiórki 24. – Finału WOŚP: Dla pediatrii i geriatrii

Na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz na zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom
Na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz na zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom

Co dała moja wpłata?

Kwota wrzucona do puszki

105

Twoja darowizna stanowi 0,000144% zebranej kwoty

21,97 zł

Zakupy dla oddziałów pediatrycznych

Odpowiadając na zapotrzebowanie polskich szpitali Fundacja WOŚP postanowiła po raz kolejny zbierać pieniądze dla pediatrii. Tym razem wyposażając oddziały podstawowe, dzięki czemu sprzęt trafił do większej ilości szpitali, także tych małych.

13,70 zł

Zakupy dla oddziałów onkologicznych

Wsparcie dla dziecięcych oddziałów onkologicznych pozwoli na jeszcze lepszą diagnostykę i terapię. Nowotwory w wieku dziecięcym i młodzieńczym, pomimo stosunkowo rzadkiego występowania i systematycznej poprawy wyników terapii (obecnie 70-80% wyleczeń), powodują nadal śmierć większej liczby dzieci, niż każda inna choroba.

36,12 zł

Zakupy sprzętu dla seniorów

Zakupy dla seniorów to przede wszystkim doposażenie Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych (tzw. ZOL-i) w takie urządzenia, jak łóżka sterowane elektronicznie, materace przeciwodleżynowe, podnośniki, fotele kąpielowe holtery EKG i RR i wiele innych urządzeń zapewniających komfort opieki i leczenia pacjentów w podeszłym wieku.

0,39 zł

Zakupy sprzętu dla neonatologii

Zakupy dla oddziałów neonatologicznych, polegający głównie na wymianie wyeksploatowanych już urządzeń przekazanych kiedyś przez WOŚP na sprzęt nowoczesny.

13,64 zł

Zakupy dodatkowe dla polskich szpitali

Zakupiono m.in. karetkę, stanowisko do znieczulania dzieci w środowisku MR, system nawigacji śródoperacyjnej, aparat do badań polisomnograficznych, aparat EKG, USG, przewoźny RTG, tromboelastometr, lokalizatory, Biopompa ecmo, nawigacja z RTG C, analizator immunologiczny, zestaw Laparoskopowy itd.

2,53 zł

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach pomocy indywidualnej

Głównym celem działań Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest zakup sprzętu medycznego dla polskich szpitali. Pomoc indywidualna to rocznie kilkadziesiąt wybranych przez Zarząd Fundacji próśb o pomoc w rehabilitacji małych dzieci.

1,29 zł

Prowadzenie Programu Nieinwazyjnego Wspomagania Oddychania u Noworodków

Celem programu jest upowszechnienie najnowocześniejszej i najbezpieczniejszej metody leczenia niewydolności oddechowej u noworodków, która zminimalizować ma konieczność używania inwazyjnych respiratorów.

3,65 zł

Prowadzenie Programu Leczenia Pompami Insulinowymi Kobiet

Program ruszył w 2004 roku i polega na darmowym wypożyczaniu pomp insulinowych kobietom z cukrzycą typu 1, które kobiety są w ciąży lub ją planują. W ramach programu Fundacja WOŚP monitoruje zapotrzebowanie na pompy stale uzupełniając i aktualizując ich zasoby.

2,93 zł

Prowadzenie Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”

Celem Programu jest prowadzenie nauki pierwszej pomocy we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce. Fundacja zapewnia szkołom sprzęt i materiały do prowadzenia zajęć, podręczniki dla uczniów i materiały edukacyjnie wspomagające nauczycieli.

0,99 zł

Dary rzeczowe

Dary rzeczowe to urządzenia medyczne przekazane przez firmy w czasie 24. Finału WOŚP.

4,24 zł

Koszt rozdysponowania ofiar zbiórki oraz organizacji 24. Finału WOŚP

Koszt obsługi głównego tematu to m.in. koszt obsługi formalno-prawnej. Koszty organizacji Finału. Jest to m.in. koszt wydruku serduszek, plakatów, koszt obsługi wolontariatu, koszt transportu i usług przewozowych, czy koszt telekomunikacji.

Chcę pomócChcę pomóc